slideshow

Filozófiánk

A figyelem középpontjában
A ”Szent István” Idősek Otthona méltóságteljes életmóddal támogatja az egyéni szükségletek kielégítéséhez szükséges ellátást, megőrizve az egyén függetlenségét küzd a fenntartható kapcsolatokért, a család, barát és közösség folyamatos jelenlétéért.
• Elhivatottsággal végezzük tevékenységünket, melyet – a szociális, ellátórendszeren belül vagy azon kívül – személyes szolgáltatásként nyújtunk, és amely az igénybevevők problémáinak megoldásához szükséges erőforrások komplex mozgósítására, ezzel élet- és működőképességük javítására, illetve helyreállítására irányul.
• Munkánkban és a munkatársak kapcsolatában alapvető érték az együttműködés.
• A szociális munka gyakorlatában meghatározó szakmai etikai normákat alkalmazzuk.
• A munka folyamatában részt vevők értékeinek és emberi méltóságának megőrzését, helyreállítását és kiteljesítését szolgáljuk.
• A ”Szent István” Otthon munkája olyan szakmai tevékenység, amelyben az ellátás felelősségét meghatározó etikai elvekre alapozza.
• Az Otthon felelősséget vállal a kliensek érdekeinek érvényesítésében.
• Tiszteletben tartjuk minden ember méltóságát, értékét, jogait, céljait és szándékait.
• Az általános adatvédelmi szabályokon túl is kötelezően biztosítjuk a titoktartást és az információk felelős kezelését. (Bizonyos esetekben társadalmi felelősségünk vagy egyéb kötelezettségünk módosíthatják ezt a felelősséget, amit mindenkor a klienseink tudomására kell hoznunk.)
• A ”Szent István” Idősek Otthona munkahelye szakmapolitikájának és szakmai gyakorlatának javítására törekszik, növelve ezzel a szolgáltatások hatékonyságát és színvonalát.

Gondozás

csendes zöldövezet • akadálymentes épület • társalgó • könyvtár • jól felszerelt szobák • nyitottság • egyéni odafigyelés • személyre szabott ápolás • foglalkozás • rendezvények • ünnepek • szabad hitélet • kapcsolattartás • ügyintézés

Ápolás

egyéni ápolási terv • orvros bázis • gyógyszerelés • demens betegek fogadása • Alzheimer betegek fogadása • diabetes betegek fogadása